logo
Fysiotherapie Ruitersbos

076-5215141

Hartrevalidatie

 

Hartrevalidatie in de eerste lijn richt zich met name op het trainen en begeleiden van mensen met hartaandoeningen (angina pectoris, na hartinfarct) en mensen die een operatie/interventie hebben ondergaan (zoals omleidingen, stent, dotteren).
Dit kan ook als vervolg op een eerder doorlopen revalidatietraject (zoals bij Revant).  
Verwijzing kan via cardioloog, revalidatiearts of huisarts/POH (mits voldoende medische gegevens)

 

Bij Fysiotherapie Ruitersbos is Rinie Bulkmans speciaal opgeleid om deze begeleiding uit te kunnen voeren.
Hij is aangesloten bij Chronisch ZorgNet   

Chronisch ZorgNet