logo
Fysiotherapie Ruitersbos

076-5215141

Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement richt zich op mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Indien u bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol of overgewicht heeft of u beweegt weinig en u rookt wellicht nog of er is een combinatie van deze factoren dan is er een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. 

Het beweegprogramma dat hiervoor ontwikkeld is, leert u om op een verantwoorde manier te gaan en blijven bewegen. Bij fysiotherapie Ruitersbos is Rinie Bulkmans speciaal opgeleid om dit programma te kunnen uitvoeren. Uw begeleiding is dus in goede handen.

Ook voor patiënten met een coronaire aandoening, zoals Angina Pectoris, na PCI (percutane coronaire interventie: dotteren en/of plaatsen van een stent ), na CABG (bypass) of na een hartinfarct is dit een verantwoord programma. Voorwaarde is wel dat u eerst heeft deelgenomen aan een hartrevalidatieprogramma.