top of page

Klachtenregeling:


KLACHTENREGELING FYSIOTHERAPIE RUITERSBOS

Binnen de fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te

bieden. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u

ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is

omgegaan? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.


DE KLACHTENREGELING BESTAAT UIT DE VOLGENDE VIER OPTIES:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut.

2. Overleg met de leidinggevende van uw behandelend fysiotherapeut.

3. Het klachtenformulier (anoniem) invullen.

4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


 

1. OVERLEG MET UW BEHANDELEND FYSIOTHERAPEUT

Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut. Neem iemand mee die u vertrouwt als

u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand

anders. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de

voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en

de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

 

2. OVERLEG MET DE LEIDINGGEVENDEN VAN UW BEHANDELEND FYSIOTHERAPEUT

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend

fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de desbetreffende

fysiotherapeut. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan

plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de

leidinggevende wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de

uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen

worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden

gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

 

3. HET KLACHTENFORMULIER (ANONIEM) INVULLEN

Via het klachtenformulier online of op de praktijk is een klachtenformulier in te vullen. Het is

mogelijk om deze anoniem in te vullen, echter als u een terugkoppeling wenst, vragen wij u

om uw personalia in te vullen. De klacht zal dan worden besproken binnen ons team en waar

nodig wordt direct actie ondernomen. Wij streven er naar om, indien gewenst, u binnen

twee werkweken op de hoogte te stellen van de uitkomst.


 

4. DE KLACHTENREGELING VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR

FYSIOTHERAPIE

Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is

afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de

beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt

lezen op www.defysiotherapeut.com.

Fysiotherapie Ruitersbos is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn daar als

Registerfysiotherapeut geregistreerd en/of bij Keurmerk Fysiotherapie en in het BIG-register.

Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde regelementen en

voorwaarden.


bottom of page